Táborový řád

Zásady táborového řádu:

  1. K pobytu na táboře může být přijato pouze dítě s řádně vyplněnými a nejpozději při odjezdu odevzdanými doklady – přihláška, potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, kartička zdravotní pojišťovny. V případě mimořádné situace může být tento seznam rozšířen o další předepsaný doklad.
  2. Nepravdivost prohlášení v bezinfekčnosti týkající se zdravotního a hygienického (paraziti ve vlasech) stavu dítěte, je důvodem k jeho okamžitého odjezdu z tábora na náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané úhrady za pobyt.
  3. Dítě je v průběhu tábora povinno dbát pokynů vedoucích pracovníků, dodržovat denní řád a chovat se v souladu se zásadami slušného chování. Porušení těchto zásad, především krádeže, šikana táborníků, svévolné vzdálení se z tábora apod., jsou důvodem k okamžitému odjezdu na náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané úhrady za pobyt.
  4. Přísně zakázaná je v době trvání tábora konzumace alkoholu, cigaret a jiných návykových látek. Porušení zákazu je důvodem k okamžitému odeslání táborníka domů na náklady rodičů bez navrácení nevyčerpané úhrady za pobyt.
  5. Návštěvy rodičů na táboře jsou možné jen po předchozí domluvě a ve výjimečných případech (příjezd či odjezd táborníka mimo oficiální termín).

Václav Bendl, provozovatel tábora

(mobil 602 646476, mail vbendl@seznam.cz)